Felles overnatting på NM/NC 2018

Her kommer oversikt over felles overnattingsopplegg til NM og Norgescup-løp i 2018 for klubber i Hedmark og Oppland.

 

Fint om kretsledere og Mjøs-o koordinatorer distribuerer videre til alle klubber og aktuelle løpere.

 

Klubbene Vang, Hamar, Gjøvard og Lillehammer har påtatt seg organisering av hvert sitt arrangement slik at løpere i Oppland/Hedmark i år kan bo samlet på NM og Norgescup.

 

Opplegget baserer seg på at hver enkelt klubb dekker kostnadene for sine løpere. Hver enkelt løper må selv være ansvarlig for reise, men det oppfordres til samkjøring og koordinering mellom klubbene. Dette koordineres nærmere når vi har oversikt over hvilke løpere som ønsker å delta på felles overnatting.

 

Mjøs-o organiserer felles tur til NM ultralang med innlagt NM-samling. Dette opplegget er også beskrevet i vedlagte oversikt, men påmelding til denne samlinga gjøres via Mjøs-o (senere).

 

Påmelding til felles overnatting fra hver enkelt klubb gjøres ved å fylle ut vedlagte skjema (side 1) og sende i retur til Hilde Grøneng hilde@ram-arkitektur.no innen 21. mars.

 

Felles overnatting NM og Norgescup

 

Med hilsen

Hilde Grøneng

på vegne av klubbene Vang, Hamar, Gjøvard og Lillehammer