Møtereferat

Møtereferat styremøte Mjøs-O, torsdag 20.10.2016

 

Den 20.10.2016 ble det holdt styremøte i Mjøs-O på Biri.

 

Til stede: Erik Hasli, Jens Harald Fossheim, Jon-Anders Bordal, Ove Haugereid og Marthe Katrine Myhre
Fraværende: Ane Bjørnsgaard, Simen Bordal, Sverre Bang Søreng, Øystein Snuggerud

 

Sak 1. Åpning av møtet

Jens Harald erklærte møtet for åpnet klokka 18.00 og ønsket Marthe Katrine Myhre velkommen inn i Mjøs-O.

 

Sak 2. Referat fra forrige styremøte 18.08.2016

Oppsummering av sesongen 2016 og evaluering av de ulike aktivitene i Mjøs-O. Mange positive resultater og god deltakelse på samlinger og Nammo-Cup.

 

Sak 3. Årsmøte 21.11.2016 på Brumunddal Ungdomsskole klokka 19.00

Innkalling 14 dager før årsmøte.

 

Sak 4. Årsrapport 2015/2016

Det ble gjennomgått hvilke aktiviteter og samlinger som har blitt gjennomført siden høsten 2015.

 

Sak 5. Aktiviteter 2016/2017

Marthe Katrine setter seg ned og lager en aktivitetsplan i forhold til aktiviteter og samlinger før sesongen tar til.

# Dagssamlinger/kveldssamlinger
# Samling i vinter februar/mars
# Einarbusamling
# Tio-mila i Gøteborg med Mjøs-O lag
# Finalesamling Nammo-Cup
# Unionsmatchen
# Nammo-Cup (5 løp)
# Night Hawk

 

Sak 6. Økonomi, regnskap, budsjett

Regnskapet ble gjennomgått og årets resultat gikk i null. Positiv økonomi og sunn drift. Neste års budsjett ble lagt fram uten store endringer fra inneværende sesong.

# Vi har mottatt 20 000 kr fra Bedriftsidretten i Hedmark og 10 000 kr fra Oppland O-krets.
# Søker om midler fra Hedmark O-krets innen årsmøtet i november.
# Kontakter sponsorer i januar 2017 for videreføring av samarbeidsavtaler

 

Sak 7. Forslag til årsmøte

# Innføring av Mjøs-O light for klubbene: Hadeland, Glomdal, Nord Østerdal

– Kontingent: 2500 kr. pr. Klubb
– Kan delta på samlinger, Nammo-Cup og Unionsmatchen bl.a.

# Gjennomgang av kontingent til klubbene slik de er i dag i forhold til aktivitet og antall utøvere.

 

Sak 8. Valgkomite

# Ane Bjørnsgaard går ut av styret
# Ny ungdomsrepresentant. Forslag fra styremøtet er Ane Holm Grøneng.
# Ny inn for Ane Bjørnsgaard. Forslag fra styremøtet er Hilde Grøneng, Ingvild Gjessing, Tone Bleken Rud

 

Sak 9. Eventuelt

# Nye ledertrøyer i Nammo-Cup
# Premier til Nammo-Cup

 

Prosjekt på arrangement
– Løp for bedrifter vår og høst 2017
– Få med ungdommer i arrangementstaben

 

Møtet ble avsluttet klokka 20.00

 

23.oktober 2016

 

Marthe Katrine Myhre

 

Møtereferat styremøte Mjøs-O, mandag 5.desember 2016

Den 05.12.2016 ble det holdt styremøte i Mjøs-O på Biri.
Til stede: Erik Hasli, Jens Harald Fossheim, Jon-Anders Bordal, Ove Haugereid, Ane Holm Grøneng, Mona Sveen, Rolf Pettersen Mo og Marthe Katrine Myhre
Sak 1. Åpning av møtet
Jens Harald erklærte møtet for åpnet klokka 18.00 og ønsket Ane Holm Grøneng og Mona Sveen velkommen inn i Mjøs-O.
Sak 2. Årsmøte betraktninger, etterarbeid, kontaktinfo til nye Mjøs-O kontakter

Oppsummering av årsmøtet og evaluering av forslagene. Mottatt kontaktinfo til nye styremedlemmer.
# Mona Sveen , Vang O-lag
Mob: 97148738
mon-svee@online.no
# Ane Holm Grøneng, Lillehammer O-klubb
Mob: 95305530
anegroneng@hotmail.com
# Einar Teslo, Hadeland O-lag
Mob: 90193591
Einar.teslo@gran.kommune.no
Sak 3. Aktivitetsplan 2017
– Utenlandssamling uke 9: 15/16 år (torsdag-søndag) Ane tar ansvar for hvor og når.
– Einarbusamling: 22.-23.april. Jens Harald bestiller.
– 10MILA Gøteborg: 28.-30.april. Få oversikt over hvem som stiller lag og sende ut påmeldingsinfo. Må få på plass Mjøs-O lag.
– Unionsmatchen: 27.-28.mai Skåne. 13-16 år. Komite: Torbjørn Kravdal, en fra Hedmark og Marthe Katrine Myhre
NAMMO-CUP: (Forslag på styremøtet)
– Løp 1, 19.april: Toten-Troll – sprint
– Løp 2, 10.mai: Ringsaker – mellomdistanse med kurvekart
– Løp 3, 6.juni: Løten O-lag – Fjelletappen (ønsket fra leder i Løten O-lag pr.mail 8.desember)
– Løp 4, 23.august: Hamar – sprint fellesstart med NM-kart
– Løp 5, 16.september: Lillehammer – langdistanse jaktstart
Avslutningssamling: Forslag på Budor, men lar det seg gjøre etter endring av løp fra Løten til Lillehammer?
Ny kveldssamling i midten av januar. Info kommer!
Sak 4. Innkjøp av utstyr
– NAMMO-CUP: Startnummer 5 serier a 150 nummer. Undersøker ulike aktører på pris.
– LEDERTRØYER/VESTER/PREMIER: Marthe undersøker totalpakker på både trøyer, vester og tights fra CRAFT, TRIMTEX. Ny potensiell sponsor.

 

# 9 ledertrøyer (gule)

# 5 sprinttrøyer (grønne)

# 4 strekketrøyer (rød/oransje)
Sak 5. Mjøs-O light
Ble bestemt at det var mest rettferdig i forhold til alle parter med et ”AKTIVITETSBIDRAG”. Det vil si at klubber som ikke er innlemmet i Mjøs-O, må betale en prosentsats for hvert enkelt arrangement eller samling.
Sak 6. Bilder til sponsorer av trøyevinnere
Marthe skriver ut 6 bilder av trøyevinnere i sesongens Nammo-Cup. Dette sendes til sponsorer med navn på hver enkelt trøyevinner påskrevet.
Sak 7. Økonomi
Prøve å skaffe noen nye sponsorer. Mål om å vedlikeholde allerede sponsorer og videreføre disse.
Mulig med leverandør av vester, trøyer og tights til ulike arrangement? Det være seg samling, Unionsmatchen, Nammo-Cup ledertrøyer og premier.
Sak 8. Bussbestilling
Jens Harald bestiller buss til TIMILA
Sak 9. Eventuelt
# Ønske om felles reiseopplegg til Norges-Cup løp. Høre med de som har ansvar i Oppland og Hedmark O-krets.
– Halden 7.-10. september (tog og overnatting)
– Byåsen 22.-24.september (tog og overnatting)
# NM-samling i relevant terreng: Når og hvor?
Møtet ble avsluttet klokka 20.00

 

9.desember 2016

 

Marthe Katrine Myhre
PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016

Dato: 21. nov 2016
Sted: Brumunddal ungdomsskole, Brumunddal
Tid: 19:00-21.00
Til stede: Løten OL, Hamar OK, OL Vallset/Stange, OL Toten-Troll, Ringsaker OK, Vang OL, Gjø-Vard OL, Elverum OK, Snertingdal IF Orientering, Raufoss IF Orientering, Lillehammer OK, Marthe Katrine Myhre (aktivitetskoordinator), Jens Harald Fossheim (leder), Jon Anders Bordal, Ove Antvord Haugereid, Erik Hasli, Mona Sveen, Ane Holm Grøneng, Rolf Pettersen Mo, Øystein Snuggerud.
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av møteleder og sekretær.

Jens Harald Fossheim ble valgt til møteleder. Marthe Katrine Myhre ble valgt til sekretær.
Øyvind M. Edvardsen og Inger Svaland ble valgt til å skrive under protokollen.

Møteinnkallingen og sakliste godkjennes uten noen kommentarer.

Årsmelding

Jens Harald Fossheim gikk igjennom årsmeldinga.

Årsrapporten ble godkjent.

Regnskap

 

Erik Hasli gjennomgikk regnskapet for 2016. Regnskap er vedlagt. Fordeling mellom klubbene ble satt. Skal jobbes mer med Mjøs-O light.
Regnskapet viser at inntektene fra Nammo-cup er stabilt. Det er brukt noe mer penger på samlinger og Uniosmatchen, men god innsats med arrangement i Bedriftsidretten gjør at regnskapet har omtrent gått i balanse.
Regnskap ble godkjent.
Budsjett
Erik Hasli la frem forslag til budsjett for 2017. Dette er budsjettert i underskudd.
Det er lagt inn å bruke 20 000 kr på trøyer og vester til bruk i Unionsmatchen og treninger/samlinger.

Budsjettet for 2016 ble godkjent.

Innkommende forslag
Jobbe med å opprette en ordning for Mjøs-O light. Styret ble gitt fullmakt til å se på løsninger i forhold til kontingent og ”medlemskap” i Mjøs-O.

Valg
Valgkomite i 2016 har vært Øystein Snuggerud og Helene Kartomten.

Styreleder: Jens Harald Fossheim, Gjø-Vard, fortsetter 1 år til.

Styremedlemmer:
Jon-Anders Bordal (Ringsaker OK)
Ove Antvord Haugereid(Løten OL)
Forslag til styremedlemmer:
Ane Holm Grøneng (Lillehammer OK), styremedlem for 2 år. (ungdomsrepresentant)
Mona Sveen (Vang OL), styremedlem for 2 år.
Styremedlemmene ble valgt for foreslåtte perioder.
Revisor:
Nils Harald Staff, OL Toten-Troll, velges som revisor for 1 år.
Ny valgkomite:
Øystein Snuggerud, Gjø-Vard OL, Valgkomite for 1 år
Rolf Pettersen Mo, Toten-Troll, velges for 2 år.
Mjøs-O takker valgkomitéen for godt arbeid i 2016.

Avtakk av styremedlemmer.

Simen Bordal går ut av stillingen som Aktivitetskoordinator. Inn som ny aktivitetskoordinator er Marthe Katrine Myhre for Mjøs-O.

Takket Ane Bjørnsgaard, Sverre Bang Støeng og Simen Bordal for god innsats med gavekort.
Det ble gikk blomst til Helene Kartomten.
Saker til orientering
Aktivitetskoordinator Marthe Katrine Myhre setter opp forslag til treninger og samlinger for 2016/2017.
Treninger

 

Bra oppmøte på de to kveldsstreningene i oppstarten for 2016/2017-sesongen. Avstander må tas hensyn til. Mjøs-O har et mål om en felles kveldstrening i måneden.
Det oppfordres til å samarbeide om klubbtreninger.
Rekruttering

 

Rekruttering er klubbenes ansvar. Viktig å ta vare på de hver enkelt klubb har og spre treningsglede og gode sosiale opplevelser. Sammen blir en bedre.
Aktiviteter til våren

 

Herman Bakke har sendt forslag til datoer for sprint-cup, natt-cup og Nammo-cup til våren og høsten. Aktivitetskooridinator tar kontakt med klubbene om aktuelle datoer og klubbene gir tilbakemelding med evt. forslag til endringer. Viktig med god dialog mellom Mjøs-O og klubbene.
Nammo-cup 2016/2017

 

Styret setter opp et forslag over arrangørklubber og konsept som sendes ut til klubbene.
Opprettholde status og gjøre det til et gode løp å delta i. Ledertrøyer og fine premier som trekkplaster.
Publisere bilder og info både fra treninger og løp både på hjemmeside og Facebook.
Samlinger

 

Ønsket å ha ei samling for 15+ i utlandet til våren. NOF-samling i Skåne er ønsket. Fortsatt ønsket å holde tradisjonen med Einarbu samlingen i forbindelse med vår løpene i Østfold. Delta på Unionsmatchen og Night Hauk.
Stafetter

 

Fortsette med felles lag og reise til 10-O mila. Også prøve med felles lag på Night Hauk?
Bli med på Unionsmatch for 13-16 åringer.
Sponsorarbeid

 

Styret i Mjøs-O har ønske om å videreføre eksisterende sponsoravtaler. Hvis noen har personlige bekjentskaper som kan føre til sponsing må dette gjerne meldes styre. Jobbe videre med eksisterende og eventuelt nye samarbeidspartnere.

 

Styremøte Mjøs-O, 19.januar 2017

Den 19.01.2017 ble det holdt styremøte i Mjøs-O på Biri.

Til stede: Erik Hasli, Jens Harald Fossheim, Jon-Anders Bordal, Ane Holm Grøneng og Marthe Katrine Myhre

Ikke tilstede: Mona Sveen og Ove Haugereid
Sak 1. Tilbud på utstyr (TRIMTEX og SPORT8)

Gikk gjennom mottatte tilbud på samarbeidsavtaler fra henholdsvis Trimtex og Sport8 for sesongen 2017.

Marthe har sendt forespørsel om en samarbeidsavtale på trøyer, vester og premier til bruk i Mjøs-O-aktiviteter – samlinger, treninger, Nammo-Cup og noen stafetter.

Valget falt på Sport8 som totalt sett kom med det beste tilbudet.
Sak 2. Aktivitetsplan

– Utenlands samling uke 9 utgår grunnet liten interesse og kostbart for få dager.

– Camp-Norway, Skåne. Felles opplegg for Mjøs-O.
Fly tur/retur Gardermoen-København.
# 16.mars: SAS SK461 klokka 18.00-19.10
# 19.mars: SAS SK1470 klokka 19.00-20.15
Bestilles av den enkelte.

Overnatting helpensjon:
BB-rom: 699 sek/per.pers. for døgnet
Hotellrom: 899 sek/per.pers. for døgnet

Leiebil(er) fra København til Skåne må bestilles. Reisetid ca.1,5 time.

Andreas Huber er med som reiseleder for Mjøs-O.

 

– 21.-23.april: Einarbusamling

Alt er under kontroll.

 

– 28.-30.april: Ti-O mila:
Hvem planlegger og stille med lag?
Ane undersøker om overnatting.
Jens Harald har bestilt buss.
Påmeldinger må være i orden innen 1.mars.
– 26.-28.mai: Unionsmatchen (13-16år)
Komite: Torbjørn Kravdal, Mona Sveen og Marthe Katrine Myhre
Jens Harald bestiller buss.
Torbjørn sender ut informasjon.
NAMMO-CUP:

Løp 1, 19.april: Toten-Troll – sprint
Løp 2, 10.mai: Ringsaker – mellomdistanse med kurvekart
Løp 3, 6.juni: Løten O-lag – Fjelletappen (ønsket fra leder i Løten O-lag pr.mail 8.desember)
Løp 4, 23.august: Hamar – sprint fellesstart med NM-kart
Løp 5, 16.september: Lillehammer – langdistanse jaktstart
Avslutningssamling: Forslag på Pellestova eller Lillehammer-området.
DAGSSAMLINGER:

3.NOVEMBER: Sprint trening, Gjøvik med Bjørn Åge Scheide
8.DESEMBER: Sprint-intervaller med kart, Brumunddal
11.JANUAR: Vintercup, Vang
7.FEBRUAR: Snøkuten, Brumunddal. 7,4 km (Husk refleksvest og hodelykt)
7.MARS: Snøkuten, Brumunddal. 6,8 km (Husk refleksvest og hodelykt)

Generelt lite interesse for treninger, men de kommende øktene bør prioriteres.
SPRINT-CUP

Søndag 2.april: Vallset/Stange (Avgjøres etter styremøte i klubben 30.januar)

Mandag 17.april: Vang OL

Onsdag 3.ami: Løten

Onsdag 24.mai: Gjø-Vard

Onsdag 31.mai: Lillehammer OK (NM på Hamar 3.-4.juni)
NATT-CUP

Vår:

Onsdag 22.mars: Arrangør?

Onsdag 5.april: Hamar OK, Furunatten

Onsdag 26.april: Elverum/Løten

Høst:

Onsdag 30.august: Vang OL

Onsdag 13.september: Løten

Onsdag 20.september: Vallset/Stange (Avgjøres etter styremøte i klubben 30.april)

Sak 4. Eventuelt

Hadeland O-lag blir ordinært medlem i Mjøs-O.
De betaler minstesats på 6000 kroner.
Ingen løp eller treninger i området inneværende sesong.

Kontaktperson Hadeland O-lag:

Einar Teslo, Hadeland O-lag
Mob: 90193591
Einar.teslo@gran.kommune.no
Neste styremøte, torsdag 9.mars klokka 19.00

Hunndalen, 22.januar 2017
Marthe Katrine Myhre
Aktivitetskoordinator